Hodiny pre klientov
PONDELOK: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00
UTOROK: 9.00 - 12.00
STREDA: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00
ŠTVRTOK: 9.00 - 12.00
PIATOK: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00