História

Vážení priatelia, dnes (1. 7. 2016) je presne 25 rokov od vzniku „Firmy PROGRON“. Bol 1. júl 1991, keď sme začali s obchodnou činnosťou na úseku stavebníctva – inštalačného materiálu pre ústredné a lokálne vykurovanie, ďalej vodovod a plynofikáciu budov so zameraním hlavne na bytovú výstavbu. Svoju činnosť sme postupne rozšírili na oblasť nábytku, drogérie a papiernictva. Zároveň vznikla aj poradenská činnosť pre odbor stavebníctva, odvetvia pozemné stavby a oceňovania nehnuteľností, z ktorej sa vyprofilovala Znalecká a poradenská kancelária PROGRON REAL MARKET, ktorá svoju činnosť vykonáva aj v oblastí odhadu hodnoty nehnuteľností pre súdy a ostatné štátne inštitúcie, ako aj pre všetky banky pri poskytovaní hypotekárnych úverov.