Ing. Štefan Grondžák

znalec z odboru STAVEBNÍCTVO - odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností