Služby

vypracovanie znaleckých posudkov rodinných domov, bytov, chát, ostatných stavieb, budov a pozemkov pre potreby bánk pri hypotekárnych úveroch, notárov pri dedičských konaniach a občanov pri majetkovom vysporiadaní a delení bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Referencie