Ing. Štefan Grondžák

znalec z odboru STAVEBNÍCTVO - odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností

Vážení potenciálni klienti Znaleckej kancelárie !

Moja znalecká kancelária, ktorá zabezpečuje vyhotovovanie posudkov v odbore : Stavebníctvo – odvetvie : odhad hodnoty nehnuteľností bude aj v roku 2021, napriek pretrvávajúcej pandémii COVID – 19 realizovať postupné vybavovanie objednávok znaleckých posudkov hlavne s využívaním elektronickej formy komunikácie medzi kanceláriou a klientmi týmto spôsobom :

  1. Na môj mobil číslo 0903 640 925 zašlete Vašu mailovú adresu,
  2. Informácia bude zaslaná na Vašu mailovú adresu spolu s tlačivom objednávky posudku, zoznamom dokladov a podkladov,
  3. Objednávku a súvisiace doklady a podklady bude potrebné zaslať mailovou poštou na : grondzak.znalec@gmail.com ,
  4. Evidovanie objednávok znaleckých posudkov doplnených potrebnými dokladmi na rok 2022 bude realizované od 15. 12. 2021,
  5. Podľa situácie s pandémiou sa následne uskutoční obhliadka a fotografovanie nehnuteľnosti, samozrejme pri dodržaní všetkých hygienických opatrení,
  6. Potom bude nasledovať samotné vypracovanie znaleckých posudkov.

Ďakujem za pochopenie situácie vzhľadom na situáciu v spoločnosti.

Kontaktovať ma môžete na č.  0903 640 925, resp. mailom: grondzak.znalec@gmail.com

Znalec v odbore Stavebníctvo – odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností –

Ing. Štefan Grondžák